Szkolenia ekonomia społeczna, doradztwo

Wieloletnie ponad 1200 godzinne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa grupowego i indywidualnego stało się inspiracją do uzupełnienia oferty City Vision.
Oferujemy szkolenia ośmio i szesnastogodzinne z rozbudowaną częścią warsztatową dla: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz firm z:

  1. Szkolenia Ekonomia Społeczna
  2. Komunikacji Społecznej i Public Relations
  3. Podstaw projektowania graficznego
  4. Tworzenia Biznesplanu
  5. Kultury Organizacyjnej i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
  6. Tworzenia projektu i warsztatu myśli projektowej
  7. ABC Ekonomii Społecznej
  8. Zasad Współpracy Międzysektorowej
  9. Marketingu i Reklamy

Do każdej firmy, instytucji, grupy podchodzimy indywidualnie wcześniej dokładnie analizując wspólnie z klientem potrzeby szkoleniowe, a następnie opracowując ramowy i szczegółowy program. City Vision współpracuje z grupą doświadczonych trenerów specjalizujących się w innych obszarach tematycznych. Zadzwoń, Napisz, Zapytaj!

powrót do oferty